Visitkortsutskick

Fastighet Direkt

Vi vill erbjuda Sveriges fastighetsägare ett enklare sätt att få överblick och därigenom underlätta sitt köpbeslut. Våra utskick är direktadresserade  till samtliga fastighetsbolag och förvaltare i respektive specifika områden runt om i Sverige. Varje annonsör har sitt visitkort/företagspresentation med i utskicket tillsammans med nio andra lokala företag. Utskicket trycks i A4-format på 250 grams papper, (motsvarande visitkorts tjocklek) och distribueras med Posten. Runt varje annonsör ligger det en perforering som gör det enkelt för mottagarna att lossa och spara Ert visitkort för framtiden.
Exempel på utskick
 

Perforering
 

Vår målgrupp,
alla fastighetsägare

Fastighet Direkt är ett utmärkt sätt att synas i rätt sammanhang och att förstärka sitt varumärkes budskap och/eller kampanjer till landets fastighetsägare.